Nasze usługi

standard, którego oczekujesz

Zapoznaj się z naszymi usługami

01.
DORADZTWO I POMOC W ZAKŁADANIU FIRM

Jesteśmy firmą, której zależy na rozwoju polskiej przedsiębiorczości, dlatego też pomagamy nie tylko tym, którzy od lat prowadzą już własny biznes, ale również tym, którzy właśnie zamierzają go stworzyć:

02.
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODATKOWO-KSIĘGOWA

Każda firma, bez względu swoją formę organizacyjno-prawną zobowiązana jest do prowadzenia okreslonej przepisami dokumentacji księgowej. Wszelkie księgi i ewidencje muszą być prowadzone w sposób rzetelny i niewadliwy.

03.
OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

W przypadku gdy firma nie posiada wewnętrznej komórki kadrowo-płacowej – polecamy profesjonalną, całościową obsługę w tym zakresie.

04.
OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP

Celem zaoszczędzenia czasu naszych klientów, nawiązaliśmy współpracę z podmiotem wyspecjalizowanym w branży BHP, co pozwala na ich obsługę również w tej dziedzinie.

05.
DORADZTWO PODATKOWE

Doradztwo podatkowe to jeden z nieodzownych elementów skutecznego zarządzania finansami firmy. Tzw. „Optymalizacja podatkowa”, ale w granicach i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa daje możliwość zatrzymania…

06.
OBSŁUGA PODATKOWA OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Oprócz szerokiej gamy usług adresowanych do podmiotów gospodarczych nasza oferta uwzględnia również zapotrzebowanie płynące ze strony klientów indywidualnych